Privacybeleid

Naleving van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

De persoonsgegevens die u ons toestuurt (met name via de formulieren op deze site) worden verwerkt. In overeenstemming met de RGPD (Algemene Verordening Gegevensbescherming Persoonsgegevens) (EU) 2016/679, verstrekken wij u de volgende informatie.

Algemene informatie Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

Camping Les Prés Verts
123 Chemin de Kernous, BP 612
29900 Concarneau - Frankrijk
Tel. 02 98 97 09 74

Het verplichte of facultatieve karakter van de gegevensverzameling wordt op elk formulier aangegeven. Zonder deze gegevens kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen. Wij verzamelen geen gevoelige gegevens, d.w.z. geen gegevens die betrekking hebben op uw ras of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen of uw lidmaatschap van een vakbond, of die verband houden met uw gezondheid of uw seksleven.

Uw rechten

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie, verwijdering, verzet, beperking en overdracht van uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming ook te allen tijde intrekken, indien dit de enige rechtsgrondslag voor verwerking is. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op dit e-mailadres info@presverts-campingconcarneau.com

Contactgegevens CNIL

Als u niet tevreden bent met uw benadering van onze DPO, kunt u contact opnemen met de CNIL via de website www.cnil.fr

Ontvangers van gegevens

De gegevens worden binnen ons bedrijf verwerkt door de directie en de enige afdelingen die ermee te maken hebben. Indien de gegevens worden doorgegeven aan andere marktdeelnemers (mede- of onderaannemers), worden deze opgesomd volgens de onderstaande situaties, en verbinden zij zich ertoe de RGPD na te leven.

Doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie

In geval van doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie garanderen onze partners en onderaannemers een passend beschermingsniveau dat door de Europese Unie wordt vereist, met inbegrip van de naleving van de relevante lokale regelgeving (Privacy Shield, PIPEDA ...).

Specifieke informatie

Voor de hieronder beschreven situaties, gelieve de specifieke informatie voor elke behandeling te lezen.

U bent een klant van ons bedrijf

Voorbeeld: u heeft een reservering/aankoop gedaan

Doel van de verwerking

Uw gegevens worden verwerkt met het oog op klantenbeheer, d.w.z. de verrichtingen die nodig zijn om onze diensten uit te voeren in het kader van het contract dat ons aan u bindt (contracten, bestellingen, leveringen, facturen, boekhouding), evenals de opvolging van de klantenrelatie (realisatie van tevredenheidsenquêtes, klachtenbeheer en dienst-na-verkoop...)

Rechtsgrondslag (Wettigheid volgens art. 6 van de RGPD)

a) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene zijn genomen; b) de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Ontvangers Derden

Externe agentschappen : overheidsinstanties en -instellingen (bevoegde derden), sociale netwerken en opinieplatforms waarin de instelling is opgenomen.

Onderaannemers : de aanbieder van boekhoudkundige diensten, de aanbieders van IT-onderhouds- en hostingdiensten, de aanbieders van elektronische betalingsdiensten.

Houdbaarheid

(onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake bewaring of archivering van documenten) Gegevens met betrekking tot bankkaarten worden maximaal 15 maanden bewaard, tenzij de klant hiermee uitdrukkelijk instemt.

U bent een prospect van ons bedrijf

Voorbeeld: u bent nog geen klant, maar u hebt contact met ons opgenomen, op welke manier dan ook.

Doel van de verwerking

Uw gegevens worden verwerkt met het oog op prospectiebeheer, en met name de uitvoering van prospectieacties, de opstelling van commerciële statistieken, de organisatie van wedstrijden, loterijen of elke promotionele actie.

Rechtsgrondslag (Wettigheid volgens art. 6 van de RGPD)

a) de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor een of meer uitdrukkelijk genoemde doeleinden (in het geval van een "B tot C"-relatie met gebruikmaking van geautomatiseerde middelen, zoals een e-mailing- of SMS-campagne). en/of b) de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke (in het geval van een "B tot B"-relatie, ongeacht de gebruikte middelen; en in het geval van een "B tot C"-relatie met gebruikmaking van andere middelen).

Ontvangers Derden

Externe agentschappen : sociale netwerken en beoordelingsplatforms waarop de inrichting is vermeld.

Onderaannemers : web marketing tool providers, computer onderhoud en hosting providers.

Houdbaarheid

(onverminderd de wettelijke verplichtingen inzake bewaring of archivering van documenten)

VOORMALIGE KLANTEN: 3 jaar vanaf de laatste contractuele relatie.

PROSPECTS VAN NIET-CLIËNTEN: 3 jaar vanaf het laatste contact van de prospect.

Na afloop van deze termijnen kunnen wij u, overeenkomstig de geldende regelgeving, om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw gegevens nog gedurende 3 jaar te verwerken.

In alle gevallen: u bent een gebruiker (bezoeker) van onze website

Cookies zijn kleine bestanden die door uw internetbrowser op uw terminal worden geplaatst.
Voor meer informatie kunt u het volgende raadplegen deze pagina
Onze site plaatst op uw terminal de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking ervan en die niet onderworpen zijn aan een bijzondere maatregel, overeenkomstig de geldende reglementering.
Wanneer u echter op onze site komt, wordt u gevraagd om in te stemmen met het gebruik van aanvullende en specifieke cookies; u kunt deze toestemming op elk moment intrekken (voor meer informatie over het gebruik van cookies, zie onze speciale pagina).
Deze specifieke cookies worden beschouwd als persoonsgegevens.

Doel

Uw gegevens worden verwerkt met het oog op de evaluatie van de gegevens over het bezoek aan de website, met name de opstelling van statistieken over de bezoeken aan de website van het bedrijf (volgen van de navigatie, analyse van het gebruikersgedrag), de uitvoering van de interactie met de sociale netwerken en gerichte reclame.

Rechtsgrondslag (Wettigheid volgens art. 6 van de RGPD)

a) de betrokkene heeft ingestemd met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer uitdrukkelijk aangegeven specifieke doeleinden.

Ontvangers Derden

Externe agentschappen : sociale netwerken en beoordelingsplatforms waarop de inrichting is vermeld.

Onderaannemers : leveranciers van analyse- en/of webmarketingtools, computeronderhoud en hosting.

Houdbaarheid

13 maanden