Downloads

Bemiddeling

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 1612-1 van het consumentenwetboek heeft elke klant van de camping het recht zich kosteloos te wenden tot een consumentenbemiddelaar met het oog op de minnelijke schikking van een geschil met de campingexploitant.

SAS bemiddelingsoplossing

De contactgegevens van de ombudsman voor de consument waarmee de klant contact kan opnemen zijn de volgende
-Referral via Internet door het invullen van het daartoe bestemde formulier: https://www.sasmediationsolution-conso.fr,
-Referral per post : contact@sasmediationsolution-conso.fr